Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaft

Anna Małgorzewicz, Ilona Czechowska, Małgorzata Szajbel-Keck (Hg.)

Zbigniew Herbert, poeta między kulturami / ein Dichter zwischen den Kulturen

Inhalt

Anna Małgorzewicz, Ilona Czechowska, Małgorzata Szajbel-Keck: Wprowadzenie

Katarzyna Herbert: Parę słów o Zbigniewie Herbercie

Maria Dzieduszycka: O Fundacji im. Zbigniewa Herberta

Rafał Żebrowski: Herbert – człowiek Kresów

Grzegorz Bachanek: Twórczość Zbigniewa Herberta – recepcja w polskiej teologii

Joanna Małgorzata Banachowicz: Zbigniew Herbert Węg rom – poeta niezłomny w służbie pamięci

Agnieszka Brockmann: Übersetzung und Intertextualität – Epilog burzy als offener Text in der Interpretation von Henryk Bereska

Đurđica Čilić, Justyna Gluba: Podróż Pana Cogito do Chorwacji

Ksymena Filipowicz-Tokarska: Dlaczego poeci czytają Herberta?

Bernhard Hartmann: „Mit einem Zbigniew-Herbert-Tattoo auf dem Herzen“ – Literatur und Übersetzung in Zeiten kulturpolitischer Ideologisierung und Monologisierung

Ewa Jarosz-Sienkiewicz: Heinz Piontek, Karl Dedecius, Zbigniew Herbert – eine Wechselbeziehung

Karolina Kazik: W zwierciadle obcej literatury. Analiza wybranych przekładów wierszy Zbigniewa Herberta na język niemiecki

Maciej Kędzierski: Motyw ogrodu w twórczości Zbigniewa Herberta na przykładzie relacji natura–kultura

Danuta Łazarska: Poezja Zbigniewa Herberta w odbiorze licealistów z Krakowa

Przemysław Michalski: Zbigniew Herbert i Wystan Hugh Auden – próba porównania

Małgorzata Rabęda: Polityczne aspekty recepcji twórczości literackiej Zbigniewa Herberta w Polsce – poeta (nie)obecny

Agnieszka Rydz: Codzienność jako doświadczenie nowoczesne w twórczości Zbigniewa Herberta

Karol Sauerland: Warum war zwischen Dedecius und Herbert alles so kompliziert?

Karolina Sidowska: Herbert übersetzen ist leicht(?). Eine komparatistische Analyse von zwei Gedichten Zbigniew Herberts und ihren Übersetzungen von Karl Dedecius

Piotr Sulikowski: Außertextuelle Rezeptionsaspekte der Übersetzungen der Dichtung Zbigniew Herberts

Grażyna Barbara Szewczyk: Zbigniew Herbert w Szwecji

Agnieszka Zgrzywa: Tekst na obraz . Wystawa Herbert inspirujący

Krzysztof Żarski: Der Dichter auf Reisen … Zu Quellen der Verwandtschaft von Reisetexten bei Zbigniew Herbert und Ernst Jünger

Festeinband, 290 S.
ISBN 978-3-86276-313-9
EUR 28,00